HOMEPAGINA

Historiek van de Feitelijke Vereniging van de periode oktober 2010 tot 30 april 2013.(door oprichting VZW 1 mei 2013)

Verslag algemene vergadering van 27 februari 2013

Er werd gestart met het noteren van de aanwezigen: er waren 10 leden aanwezig, 6 verontschuldigd,4 afwezig.

Bij afwezigheid van de voorzitter wegens ziekte, leidde onze secretaris de vergadering.

Hij wenste over de problemen van het voorbije jaar niet meer te spreken.(die werden opgelost) maar wel de leden er op attent maken dat half augustus begin september 2012, 2/3 van onze leden geen bekerwedstrijden meer wilden spelen, men wou terug naar de periode dat onze club gestart is met ons sportief te amuseren met respect voor elkaar. Het is dan ook de plicht van onze leden hierin eerlijk te zijn en onze nieuwe leden juist te informeren, onze resultaten worden wel genoteerd en vermeld in een statistiek, zodat iedereen overzicht heeft van zijn kunnen of prestaties.

Iedereen ging akkoord met voorstel om regelmatig een meli-melo-tornooi te spelen voor naturaprijzen, er zal dan wel een inleg gevraagd worden van 2 Euro. De eerste meli-melo wordt gespeeld op 13 maart 2013.

Op 27 april 2013 organiseert de sportdienst van onze stad Ronse voor de eerste maal een doe-aan-sport beurs, onze club "De Ronsische Senioren" zal er aan deelnemen.

Bij de varia bleek iedereen terug te vrede met de werking van onze club.

Als afsluiting van de vergadering vroeg onze secretaris aan de leden om steeds sportief te zijn en elkaar met respect te behandelen.En het was dan weer petanquen.


Verslag algemene vergadering van 29 februari 2012.

Er werd gestart met het noteren van de aanwezigen: er waren 13 leden aanwezig, 3 verontschuldigd, 3 afwezig.

Onze voorzitter opende de vergadering met een hartelijk welkomstwoord en hoopte dat iedereen onze leuze blijft respecteren, namelijk.: Ons sportief amuseren is onze enigste verdienste.

Onze penningmeester, verontschuldigd wegens ziekte, heeft gevraagd haar taak tijdelijk over te nemen, op algemene vraag van de leden zal onze secretaris haar werk er bij nemen.

Onze secretaris was op 25 februari 2012 aanwezig op de algemene statutaire vergadering van de Petanque Federatie Vlaanderen Vzw. Hij gaf een kort overzicht van de 16 punten die besproken werden bij deze samenkomst. De Ronsische Senioren werden op deze algemene vergadering aanvaard als nieuwe club van het PFV en kregen een herinneringsplaket ter deze gelegenheid.

De algemene vergadering ging akkoord met de ondertekening van de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport.

De aanwezige leden kregen elk 4 kortingbonnen ter waarde van 8 Euro van Brantano, sponsor van Petanque Federatie Vlaanderen. Bij de varia bleek iedereen te vrede met de werking van onze club.

Als afsluiting van deze vergadering liet de voorzitter weten, dat de Ronsische Senioren op 25 april 2012 hun winterkampioenen gevierd worden met een kleine receptie.En dan was het weer petanquen.


Ons Zomer-nieuws

!!!!! Sedert 12 september 2011 zijn "DE RONSISCHE SENIOREN" een erkende sportvereniging van de stad RONSE!!!

Ons zomer-petanque was een succes, op 23 clubdagen werden er bijna 80 wedstrijden gespeeld.

De meeste van onze leden speelden echter maar een 60-tal wedstrijden, het zou echter onrechtvaardig zijn een kampioenstitel toe te kennen aan een lid met het hoogst aantal punten die hij/zij echter bekomen hebben door dat hij/zij 20 partijen meer gespeeld hebben dan hun vrienden.

Daar onze clubleuze nog steeds is: !!!Ons sportief amuseren is onze enige verdienste!!!, heeft het bestuur besloten om voor ons eerste zomertornooi geen kampioenstitel toe te kennen, maar wel een trofee Sportverdienste.

De trofee Sportverdienste gaat bij de heren naar Haegeman Geert (76 wedstrijden) en bij de dames naar Vunck Sabrina (74 wedstrijden)

Ons Winterseizoen 2011-2012 zal normaal 30 clubdagen tellen, daarvan zijn er 10 dagen voorzien voor de kampioenstitelwedstrijden, er zijn 4 dagen voorzien voor inhalingswedstrijden , ieder lid zal in kennis gesteld worden van deze speeldata, deze informatie kan men terugvinden op onze site en zal ook terug te vinden zijn in onze petanquezaal.

Het ledenaantal is gestegen en als alle beloften bewaarheid worden, zullen we tegen eind 2011 met 24 leden zijn.
En niet vergeten! De leden van "DE RONSISCHE SENIOREN" zijn steeds verzekerd.

Onze intenties zijn om in 2012 te starten met een jeugdopleiding, onze secretaris zal hiervoor een opleiding volgen bij onze Petanque Federatie Vlaanderen, mochten er leden zijn die eveneens deze opleiding willen volgen, gelieve dan contact op te nemen met Jean Pierre Haegeman.

Op 23 maart 2012 kan men terug met de Petanque Federatie Vlaanderen op reis naar Turkije en dit tot en met 1 april 2012. Wie interesse heeft laat iets weten via email!


Publicaties in de krant.


Beste vriend(inn)en,

Vanaf 1 mei 2011 zullen wij allen lid zijn van de Petanque Federatie Vlaanderen, al zo zijn wij dan ook allen verzekerd tot 30 april 2012 !!!

Dit wordt ons eerste bestuur:

Voorzitter: Josephine Mertens
Ondervoorzitter: Eliane Rommens
Secretaris en tornooileider: Jean Pierre Haegeman
Penningmeester: Alfonsine Abrath
Sportleider: Alfred Decaluwe

De stichters van de Feitelijke Vereniging "DE RONSISCHE SENIOREN" anno 2010.

Het lidgeld wordt vastgesteld op 15 Euro per jaar vanaf 1 mei 2011, maar er word een verrekening gemaakt voor de leden die in 2011 inleg betaald hebben tot en met april 2011.

Een voorbeeld betreffende verrekening: toestand op 22 maart 2011 bij Eliane: zij heeft bij haar start 3 euro gegeven voor de verwarming en elektriciteit en heeft sedert de start van de inleg (2 februari 2011) 6 maal aanwezig geweest, indien zij dit wenst te vereffenen op 23/03/2011 is er nog verschuldigd 15 Euro - 9 Euro (3 +6) = nog 6 Euro. Wie wil kan echter 1 Euro blijven inleggen tot eind april 2011 en dan de verrekening laten maken.

Ieder lid dat zijn lidgeld betaald heeft krijgt van onze secretaris een ingevuld formulier waarmee hij zijn lidgeld kan terug krijgen van zijn mutualiteit of ziekenkas. Gelieve aan Jean Pierre te laten weten bij welk ziekenfonds je bent aangesloten, dan kan hij dat attest nog bij je mutualiteit aanvragen, alle informatie hierover kan je eveneens bij JP bekomen.

Uw secretaris Jean Pierre Haegeman

ONZE ZOMERKAMPIOEN 2012

Op zaterdag 26 januari 2013 werd onze Zomerkampioen 2012 Jean Geenens gehuldigd. Onze Ronsische Schepen van Sport Joris Vandenhoucke overhandigde Jean zijn verdiende trofee.

Proficiat Jean!!!!!

ONZE WINTERKAMPIOENEN 2011-2012

De Ronsische Senioren, vierden hun nieuwe Winter-kampioenen.

NUMMERS 1 EN 2 BIJ DE HERENDeze winterperiode is begonnen op 5 oktober 2011en beŽindigd op 25 april 2012, kampioen bij de dames Sabrina Vunck, bij de heren Jean Ė Pol Campens. Ons jongste lid, Wannes Van Meirhaeghe is kampioen bij de Cadetten. 10 wedstrijden en 4 inhaalwedstrijden telden mee om onze clubkampioenen dit jaar aan te duiden. De trofee voor sportverdienste, medaille voor het hoogst aantal behaalde punten over de bovenvermelde ganse periode en de meeste aanwezigheden, gaat bij de dames naar: Marie Therese Willems met 762 punten, bij de heren: Jean Pierre Haegeman met 942 punten(als secretaris natuurlijk het meest aanwezig geweest).

BURGERMEESTER DUPONT MET DE DAMESKAMPIOENE

Het bestuur heeft dit jaar beslist om het lidgeld voor 2012 te behouden op 15 Euro. Men weet dat door ons lidmaatschap bij de PFV (Petanque Federatie Vlaanderen), ieder spelend lid verzekerd is.

Onze Zomertornooi start volgende week op woensdag 2 mei 2012.

Deze vriendschappelijke wedstrijden spelen wij op de de buitenpleinen van het C.OC. Ephrem De Malanderplein 7, 9600 te Ronse.

We starten om 14 uur, men hoeft niet via de taverne om het speelterrein te bereiken.

Onze vereniging staat open voor iedereen die op woensdagnamiddag (van 14 tot 17 uur) wil petanquen.

Wie meer informatie wenst kan zich wenden bij onze secretaris, Haegeman JP, GSM 0477 172 566 of via Contact.


De Eerste Kampioenen

Het wintertornooi begon op 3 november 2010 en werd beŽindigd op 27 april 2011.

De eerste kampioenen zijn: bij de dames Eliane Rommens, bij de heren Jean - Pierre Smidts.

Onze kampioenen omringd door hun medespelers

© De Ronsische Senioren 2010(HJP)